Danh sách các trường Đại Học được Bộ Lao Động Singapore công nhận

(Sinh viên hiện đang theo học các trường dưới đây có thể đăng ký tham gia chương trình):


1.      RMIT University, Vietnam – Hanoi and HCM(Trường Đại Học Quốc Tế RMIT, Việt Nam)


2.      Foreign Trade University - Hanoi and HCM(Truờng Ðại Học Ngoại Thương Hà Nội và cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh)


3.      Vietnam National University, Hanoi (Trường Ðại Học Quốc Gia Hà Nội)
·         Trường Đại học Công Nghệ
·         Trường Đại học Kinh Tế
·         Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên
·         Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn
·         Trường Đại học Ngoại Ngữ
·         Trường Đại học Giáo Dục


4.      Hanoi University of Technology (Trường Ðại Học Bách Khoa Hà Nội)


5.      Vietnam National University, Ho Chi Minh City (Truờng Ðại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh:
·         Trường Đại học Bách Khoa
·         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
·         Trường Đại học KHXH và Nhân văn
·         Trường Đại học Quốc tế
·         Trường Đại học Công nghệ Thông tin
·         Trường Đại học Kinh Tế - Luật


6.      National Economics University (Truờng Ðại Học Kinh Tế Quốc Dân)


7.      Da Nang University (Trường Ðại Học Ðà Nẵng)
·         Trường Đại học Bách Khoa
·         Trường Đại học Sư Phạm
·         Trường Đại học Ngoại Ngữ
·         Trường Trường Đại học Kinh Tế


8.      Ho Chi Minh Open University(Trường Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh)


9.      Ho Chi Minh Banking University (Trường Ðại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh)


10.  University of Economics Ho Chi Minh City(Trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh)


11.  Ho Chi Minh City University Of Foreign Languages Information Technology (Trường Đại học Ngoại Ngữ Tin Học Tp. Hồ Chí Minh)


12.  Hue University (Trường Đại học Huế)
·         Trường Đại học Khoa Học Huế
·         Trường Đại học Kinh Tế Huế
·         Trường Đại học Y Huế
·         Trường Trường Đại Học Sư Phạm Huế
·         Trường Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Huế


13.  National University of Civil Engineering (Trường Đại học Xây Dựng)


14.  Thai Nguyen University (Trường Đại học Thái Nguyên)
·         Trường Đại học Khoa Học
·         Trường Đại học Sư Phạm
·         Trường Đại học Y Dược
·         Trường Trường Đại Học Nông Lâm
·         Trường Trường Đại Học Kỹ Thuật - Công Nghiệp
·         Trường Trường Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh


15.  University of Transportation and communication (Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải)


16.  Vietnam Maritime University (Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam)


17.  Ha Noi National University Of Education (Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội)


18.  Ho Chi Minh City University Of Pedagogy (Trường Đại học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh)


19.  University Of Technical Education (Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh)